Tilsette

I Floriss Valdres blomster er me til saman 6 deltidstilsette.