Butikken

For tida held me til oppe i 2. etg. på FK-senteret. Men på grunn av om- og utbygginga av senteret veit me ikkje kor lang tid det går før me på ny lyt flytte på oss. Men etter planen skal me i framtida vera i 1. etg.